Preveri stanje

logo
Spletna trgovina

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SPLETNE TRGOVINE BTC City Shop

1. Splošno

Namen teh Splošnih pogojev poslovanja spletne trgovine BTC City Shop (v nadaljevanju: Pogoji poslovanja) je jasno definirati pravice in obveznosti uporabnikov spletne trgovine BTC City Shop (v nadaljevanju: Spletna trgovina) pri uporabi Spletne trgovine, naročanju, nakupu blaga in storitev, ki so na voljo v Spletni trgovini, ter poslovni odnos med BTC, d. d., (v nadaljevanju: ponudnik) in uporabnikom oz. kupcem Spletne trgovine.

Pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju: ZVPot-1), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: ZVOP-2) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (v nadaljevanju: ZEKom-2).

Pogodbeni jezik je slovenščina.

Ti Pogoji poslovanja veljajo kot primarni in obvezni vir prava, ki ureja pravno razmerje med ponudnikom in kupcem, ter imajo v tem smislu prevladujoč učinek nad vsemi drugimi možnimi viri in tudi nadomeščajo vse druge pisne ali ustne splošne pogoje drugih oseb, ki odstopajo od teh Splošnih pogojev poslovanja. V primeru kakršnega koli neskladja med temi Splošnimi pogoji poslovanja in vsemi drugimi veljajo ti Splošni pogoji poslovanja, razen če se stranki pisno dogovorita drugače. 

V teh Pogojih poslovanja imajo uporabljeni izrazi naslednje pomene:

 • Kupec oz. uporabnik je fizična oseba, ki je potrošnik, ter pravna ali fizična oseba, ki ni potrošnik, in je opravila nakup na spletni strani https://www.shop.btc-city.com;

 • Potrošnik je fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago, storitve in digitalno vsebino za namene izven svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti (v nadaljevanju: potrošnik ali kupec);

 • Registrirani uporabnik je potrošnik, ki ima ustvarjen »Moj BTC City« uporabniški račun v Spletni trgovini BTC City Shop, do katerega dostopa z e-naslovom in geslom;

 • Gost je potrošnik, ki opravi nakup v Spletni trgovini brez uporabe uporabniškega računa.

Navedeni Pogoji poslovanja urejajo prodajo blaga in storitev, ki so na voljo v Spletni trgovini.

Pogoji poslovanja obravnavajo delovanje ponudnika Spletne trgovine, poslovni odnos med ponudnikom in kupcem ter pravice kupca, pri čemer določene, v teh Pogojih poslovanja navedene pravice pripadajo le kupcem, ki so potrošniki, kot je to v nadaljevanju izrecno opredeljeno tudi v posameznem poglavju teh Pogojev poslovanja.

Določbe Pogojev poslovanja, ki se nanašajo na pravne osebe, se uporabljajo tudi za fizične osebe, ki niso potrošniki, torej za fizične osebe, ki pridobivajo ali uporabljajo blago, storitve in digitalno vsebino za namene svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti.

Nakup, opravljen prek Spletne trgovine, se šteje za nakup, opravljen skladno s predpisi, veljavnimi v Republiki Sloveniji.

Potrošnik ima vse pravice po ZVPot-1. Veljajo vse označene cene in druge ugodnosti (popusti, način dostave, soudeležba pri poštnini ...), vidne na dan oddaje naročila. Če ni drugače označeno, veljajo cene artiklov od pričetka prodaje do odprodaje zalog.

Za nakup, opravljen v Spletni trgovini BTC City Shop, velja račun, prejet po uspešnem plačilu po e-pošti na e-naslov, naveden ob oddaji naročila, v povezavi s Splošnimi pogoji, objavljenimi na tej strani in potrjenimi ob oddaji naročila.

Vse cene v Spletni trgovini so označene v EUR, z vključenim davkom na dodano vrednost, razen če je navedeno drugače. Pri nakupu darilnih kartic in e-darilnih kartic je stopnja davka na dodano vrednost 0 %.

Navedeni Pogoji poslovanja se lahko kadar koli spremenijo ali dopolnijo z novimi določili, zato naj jih kupec prebere pred vsakim nakupom. Kupca zavezujejo Pogoji poslovanja, veljavni ob oddaji posameznega naročila. Pred oddajo posameznega naročila in zaključkom nakupa mora kupec s klikom potrditi seznanjenost in strinjanje s temi Pogoji poslovanja, sicer naročila ne more oddati.

Ponudnik si prizadeva zagotoviti jasne in temeljite informacije za predstavitev osnovnih značilnosti prodajnih artiklov. Slike v Spletni trgovini so simbolične; dekorativni material ni vključen v označeno ceno artikla ali storitve. Ponudnik si prizadeva zagotoviti ustrezne slike vseh prodajnih artiklov v svoji Spletni trgovini. Morebitne estetske razlike med sliko in dejanskim artiklom ne vplivajo na specifikacijo samega artikla.

2. Registracija in prijava 

2.1. Uporabniški račun

Registracija je brezplačna in brez obveznosti ter pomeni le prvi vpis v bazo podatkov, kjer kupec vpiše zahtevane podatke in poda soglasje k danim Pogojem poslovanja ter potrdi seznanjenost z njihovo vsebino. S tem nastane »Moj BTC City« uporabniški račun (v nadaljevanju: Uporabniški račun), uporabnik pa s tem postane »registrirani uporabnik«. Prijava pomeni, da so vsi potrebni podatki že vpisani v bazo in da je uporabnikov e-naslov že potrjen v bazi. V okviru prijave je treba za vsak nadaljnji vpogled v poslovanje vpisati le e-naslov in geslo, uporabnik pa si geslo lahko naknadno po želji kadar koli spremeni.

Registracija ni pogoj za nakupovanje v Spletni trgovini, vendar pa registrirani uporabniki lahko izkoriščajo izbrane ugodnosti in prednosti, kot so spremljanje stanja na darilni kartici BTC City in Vodno mesto Atlantis (v nadaljevanju: darilna kartica), enostavnejši zaključek nakupa, možnost rednega obveščanja o posebnih ponudbah, akcijah in ugodnostih, vpogled v pretekle nakupe, dostop do računov, veljavnih e-vstopnic ipd.

Nakup v Spletni trgovini lahko brez uporabniškega računa kot gostje opravijo tudi neregistrirani oziroma neprijavljeni kupci, ki pa morajo za oddajo naročila in izvršitev nakupa oddati vse zahtevane podatke. 

2.2. Postopek registracije uporabniškega računa

Uporabnik lahko uporabniški račun ustvari v postopku registracije, in sicer z vnosom tam zahtevanih osnovnih podatkov. Z označitvijo ustreznega polja v okviru registracije uporabnik potrjuje, da je skrbno prebral vsakokrat veljavne predmetne Pogoje poslovanja, se z njimi strinja in jih v celoti sprejema, ter s sprejemom Pogojev poslovanja potrjuje, da je dopolnil starost 15 let in izpolnjuje ostale pogoje za izvedbo spletnega nakupa, določene s temi Pogoji poslovanja. Uporabnik lahko registrira uporabniški račun na spletni povezavi https://www.shop.btc-city.com, registracija je mogoča tudi med postopkom nakupa v Spletni trgovini.

Z uspešnim postopkom registracije uporabnik pridobi možnost nakupa v Spletni trgovini, pregleda opravljenih nakupov, kupljenih darilnih kartic, veljavnih e-vstopnic, računov in plačil. Obvezni podatki so nujno potrebni za nadaljnje postopke prijave in komunikacijo pri poslovanju z registriranim uporabnikom ter za druge vrste obdelav, skladno z namenom in pravnimi podlagami, in so označeni z zvezdico ali s sporočilom, da je polje obvezno. V primeru, da uporabnik ne želi posredovati katerega koli obveznega podatka v postopku registracije uporabniškega računa, ne more ustvariti uporabniškega računa, nakup pa lahko opravi zgolj kot gost, kot je opredeljeno že zgoraj v teh Pogojih poslovanja.

2.3. Preklic registracije

Uporabnik lahko kadar koli prekliče svoj uporabniški račun, tako da to pisno sporoči po e-pošti na naslov [email protected] s pripisom »preklic«. Po dokončni potrditvi preklica uporabniškega računa bo uporabniški račun deaktiviran. Preklic preklica uporabniškega računa ni mogoč, temveč lahko uporabnik v skladu s temi Pogoji poslovanja zgolj ustvari oziroma registrira nov uporabniški račun. Uporabnik je sam odgovoren za dostop do svojega uporabniškega računa in mora sam poskrbeti za ustrezno varovanje uporabniških podatkov in gesel. Uporabnik jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov in odgovarja za škodo, nastalo zaradi netočnih oziroma neresničnih podatkov.

3. Podatki ponudnika

BTC, d. d.
Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana
ID za DDV: SI51367971
Matična številka: 5068681
Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno številko 10051000.

4. Stiki, pomoč in dodatna vprašanja

Če ima kupec dodatna vprašanja glede ponudbe ali uporabe Spletne trgovine ali potrebuje več informacij glede ponudbe ali uporabe Spletne trgovine, lahko ponudnika kontaktira prek:
- e-pošte na naslov: [email protected],
- telefona: 01 585 22 22 (v delovnem času, objavljenem na www.btc-city.com).

5. Cene

Vse cene v Spletni trgovini so v evrih in že vsebujejo davek na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV), razen če je izrecno zapisano drugače. Cene ne vključujejo stroškov dostave oziroma poštnine, ti so navedeni ob izračunu vrednosti naročila pred oddajo in potrditvijo naročila.

Spletne cene veljajo le za nakupe v Spletni trgovini. Spletne in akcijske cene se lahko razlikujejo od rednih in akcijskih cen na fizičnih prodajnih mestih ponudnika ali drugih prodajnih kanalih ponudnika. Ponudnik si pridržuje pravico do sprememb cen med dnevi in tudi v posameznem dnevu brez predhodnega obvestila.

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila oziroma veljajo tiste cene, ki so bile veljavne v času, ko je potrjeno in oddano naročilo prejel informacijski sistem ponudnika. Morebitni popusti pri posameznem artiklu in storitvi in koda za popust se ne seštevajo. Pogodba o nakupu med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo. Od tega trenutka dalje so vse cene in drugi pogoji fiksirani ter veljajo za ponudnika in kupca.

6. Postopek nakupa

6.1. Predstavitev izdelkov ali storitev

Vsak artikel ali storitev je v Spletni trgovini BTC City predstavljen z osnovnimi in dodatnimi podatki, če je izdelek ali storitev specifične narave: naziv artikla, slika, krajši opis, daljši opis, dodatne lastnosti (časovno trajanje, barva, velikost ...) in cena.

6.2. Nakupni proces

Naročanje v Spletni trgovini poteka v slovenskem jeziku prek spleta 24 ur dnevno in 7 dni v tednu. Artikle in storitve lahko kupec izbira in naroča s seznama artiklov in storitev v Spletni trgovini.

Postopek nakupa je preprost in ga kupec lahko opravi kot registrirani uporabnik z uporabo uporabniškega računa ali kot gost z vpisom zahtevanih osebnih podatkov pred oddajo vsakega posameznega naročila.

Uporabniški račun omogoča pregled vseh oddanih naročil, hitrejšo oddajo spletnega naročila s predizpolnitvijo polj z osebnimi podatki in druge funkcionalnosti.

Oddaja naročila kot gost omogoča oddajo in potrditev spletnega naročila brez uporabniškega računa oziroma brez registracije in prijave z uporabniškim računom.

Naročilo je možno oddati v preprostih korakih, kot so opisani v nadaljevanju.

6.3. Nakupovalni voziček

Nakupovalni voziček shranjuje izbrane artikle in kaže njihovo število. Vsebino vozička je možno pregledovati v vsakem trenutku ter dodajati, odstranjevati in spreminjati količino izbranih artiklov.

Če se kupec še ni registriral in prijavil v Spletno trgovino, bo pred zaključkom/dokončanjem nakupa moral izbrati način nadaljevanja nakupa – bodisi s prijavo z uporabniškim računom ali nakupom kot gost.

Če kupec izbere nadaljevanje nakupa s prijavo z uporabniškim računom, bo preusmerjen na varno povezavo, kjer bo za prijavo v uporabniški račun moral vpisati svoje uporabniško ime in geslo. V primeru nadaljevanja nakupa kot gost bo preusmerjen na naslednji korak oddaje naročila in vnosa zahtevanih osebnih podatkov.

6.4. Dostava

Naročeno ponudnik pošlje oziroma pripravi predvidoma v 3–5 delovnih dneh od prejema plačila. Prejeta naročila se procesirajo od ponedeljka do petka do 13. ure, vsa kasneje prejeta naročila pa naslednji delovni dan. V primeru daljšega zamika dostave bo kupec o tem obveščen po e-pošti.

E-darilno kartico in e-vstopnico Vodnega mesta Atlantis prejme kupec takoj po izvedenem plačilu na e-naslov, naveden ob naročilu.

Ponudnik si pridržuje pravico, da v primeru naročil, pri katerih ne more preveriti kupca, ki je ob prijavi navedel pomanjkljive, napačne ali lažne podatke, naročil ne izvede.

Ponudnik ne odgovarja za poškodbe, uničenje ali nezmožnost zagotavljanja dostave artiklov zaradi vojne ali civilnih nemirov, stavk, prenehanja dela v industriji, neuspešne dostave, požara, nevihte, poplav ali neurij, okvar, namernih poškodb, kraje ali drugih primerov, na katere nima vpliva, kot tudi zaradi drugih primerov višje sile.

Dostavna služba oziroma zaposleni na BTC City prodajnem mestu (Info točka, Dvorana A, BTC City Ljubljana in Vodno mesto Atlantis) si pridržujejo pravico, da na primeren način preverijo istovetnost prevzemnika blaga (primerjava številke paketa s številko naročila, vpogled v osebni dokument), saj bo s tem zagotovljeno, da bodo naročeni artikli izročeni pravemu naročniku. Prevzem pošiljke s strani druge osebe je možen le na podlagi pisnega pooblastila in identifikacije prevzemnika z veljavnim osebnim dokumentom. Ob prevzemu kupec s podpisom potrdi prejem naročenih artiklov.

Naročeno ponudnik dostavlja na območju Republike Slovenije, strošek dostave pa je naveden na naročilu in znaša 2,95 EUR brez DDV.

Možen je brezplačen osebni prevzem na Info točki, Dvorana A, BTC City Ljubljana, in sicer od ponedeljka do sobote, od 9.00 do 20.00. Ob nedeljah in praznikih osebni prevzem ni na voljo.

6.5. Način plačila

Plačilo v Spletni trgovini je mogoče le v enkratnem znesku. Na voljo je več različnih načinov plačila. Kupec lahko izbere najustreznejši način plačila v postopku nakupa:

 • plačilne kartice Mastercard in Visa,

 • debetne kartice BA Maestro,

 • Flik.

Po oddaji naročila in plačila ni mogoča sprememba vsebine naročila oziroma končnega zneska naročila zaradi že opravljene plačilne transakcije sredstev na plačilni kartici kupca.

Pravne osebe lahko kupljeno v Spletni trgovini plačajo izključno na podlagi prejetega predračuna.

Do računa lahko kupec kadar koli dostopa prek uporabniškega računa Moj BTC City, prav tako mu bo račun poslan na e-naslov, naveden ob oddaji naročila.

6.5.1. Pravne osebe – plačilo po predračunu

Pravne osebe lahko artikle v Spletni trgovini plačajo s plačilom po predračunu, in sicer v postopku nakupa izberejo zavihek »Pravna oseba« in izpolnijo obrazec z vsemi zahtevanimi podatki. Po oddaji naročila bo ponudnik v roku 24 ur oziroma naslednji delovni dan na navedeni e-naslov poslal predračun z vsemi podatki, potrebnimi za izvedbo plačila. Rok plačila predračuna je 7 dni. Če v navedenem roku ponudnik ne prejme plačila, bo naročilo smatral za preklicano.

Po prejetem plačilu bo ponudnik na navedeni e-naslov poslal račun in obvestilo o pripravi ter prevzemu pošiljke. Originalni račun in izpis naročenih artiklov bosta v fizični obliki priložena tudi pošiljki.

6.6. Zaključek nakupa

Ob zaključku naročila z izbiro potrditvenega polja kupec potrjuje, da v celoti razume Pogoje poslovanja in jih sprejema, pa tudi, da je starejši od 15 let in da mu ni odvzeta poslovna sposobnost. Po zaključenem nakupu bo kupec prejel e-sporočilo z vsemi podatki o svojem naročilu in dostavi.

Ponudnik si pridržuje pravico, da izjemoma delno ali v celoti odstopi od izvedbe naročila v primerih, če naročenih artiklov zmanjka na zalogi ali opravljanje storitev ni več možno, če ugotovi povečano plačilno tveganost kupca, če naročilo ni bilo izpolnjeno v skladu s Splošnimi pogoji ali če je prišlo do očitne napake v ceniku. V vseh takih in podobnih primerih bo kupca o morebitnem odstopu od naročila takoj obvestil.

6.7. Izdaja računa

Ponudnik mora za dobavo artikla ali storitev izdati račun in ga izročiti kupcu. Spletna trgovina izda račun po prejemu plačila, in sicer se generira PDF dokument, ki je dostopen v uporabniškem računu Moj BTC City, prav tako pa je račun posredovan na e-naslov, ki ga je kupec navedel ob oddaji naročila.

V primeru plačila po predračunu – velja le za pravne osebe – je račun izdan v tiskani obliki in skupaj s povzetkom nakupa priložen pošiljki, prav tako se račun kreira v uporabniškem računu Moj BTC City in je posredovan na navedeni e-naslov.

7. Ponudba

Ponudba v Spletni trgovini BTC City Shop zajema različne kategorije artiklov. Ob vsakem artiklu je viden podatek o razpoložljivosti, opis in cena. Kategorije v Spletni trgovini so:

 • BTC City (darilne kartice in e-darilne kartice),

 • Vodno mesto Atlantis (darilne kartice in e-darilne kartice, e-vstopnice itd.).

8. Koda za popust

Kode za popust prinašajo različne ugodnosti pri nakupu in so časovno omejene. Kode za popust lahko koristijo tako registrirani kupci kot kupci gostje Spletne trgovine.

9. Odstop od pogodbe

Potrošnik lahko odstopi od pogodbe v skladu s 134. členom ZVPot-1.

Potrošnik ima v skladu s 134. členom ZVPot-1 pravico, da v 14 dneh ponudniku sporoči, da odstopa od pogodbe na daljavo, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Obvestilo o odstopu lahko potrošnik predloži na obrazcu (ta obrazec in obrazec z informacijami v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe sta prilogi teh Pogojev poslovanja) ali z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe. Šteje se, da je potrošnik podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe v 136. členu ZVPot-1. Dokazno breme glede uveljavljanja pravice do odstopa iz tega člena nosi potrošnik.

Zahtevo lahko potrošnik naslovi v elektronski obliki na e-naslov [email protected], po pošti na naslov BTC, d. d., Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana, ali jo vroči osebno na Info točki, Dvorana A, BTC City Ljubljana, v delovnem času, objavljenem na www.btc-city.com.

Šteje se, da je potrošnik zahtevo podal pravočasno, če jo je poslal/vročil najkasneje 14. dan od prejema artikla.

Od naročila lahko potrošnik odstopi kadar koli po njegovi izvedbi do poteka predhodno navedenega časa. Od naročila lahko odstopi, tudi če artikla še ni prejel.

Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila artikla, ki ga potrošnik vrne na svoje stroške s pomočjo poštnih ali drugih logističnih storitev različnih dostavnih ponudnikov ali na svoje stroške osebno z vračanjem na Info točko, Dvorana A, BTC City Ljubljana.

Vračilo opravljenih vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni po prejemu artikla ali dokazila, da je potrošnik blago poslal nazaj.

V primeru odstopa od naročila je potrošnik dolžen artikel vrniti. Artikel lahko vrne neposredno ponudniku ali osebi, ki jo ponudnik pooblasti za prevzem blaga. Artikel mora vrniti nemudoma, ko poda obvestilo o odstopu od pogodbe, ali najkasneje 14 dni po dnevu, ko je obvestilo podal.

V primeru e-darilnih kartic in e-vstopnic ponudnik po prejemu zahteve potrošnika za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe prekliče veljavnost e-darilne kartice ali e-vstopnice, tako da je potrošnik ne more naknadno uporabiti oz. vnovčiti.

Artikel lahko potrošnik vrne na naslov:
BTC, d. d., PE BTC City, Grška ulica 3, 1000 Ljubljana.

S strinjanjem s temi Pogoji poslovanja daje potrošnik izrecno soglasje in privolitev, da če zahteva oziroma uveljavlja opravljanje storitve pred potekom odpovednega roka, s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo ponudnik v celoti izpolni.

10. Reklamacije

10.1. Neskladnost artiklov

Artikel je skladen s pogodbo, kadar:

 • ustreza opisu, vrsti, količini in kakovosti ter ima funkcionalnost, združljivost, interoperabilnost in druge lastnosti, kot je zahtevano v prodajni pogodbi;

 • je primeren za poseben namen, za katerega ga potrošnik potrebuje in s katerim je potrošnik seznanil ponudnika najpozneje ob sklenitvi prodajne pogodbe, ponudnik pa je s tem soglašal;

 • je dobavljen skupaj z vsemi dodatki in navodili, vključno z navodili za namestitev, kot je določeno v prodajni pogodbi, in

 • je posodobljen, kot je določeno v prodajni pogodbi.

Primernost artikla se preverja z drugim, brezhibnim artiklom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem artiklu. Primernost se preverja tudi s pomočjo pooblaščenega sodnega izvedenca.

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice zaradi neskladnosti blaga, če je obvestil ponudnika, in sicer pod pogoji in v naslednjem vrstnem redu:

 • zahteva brezplačno vzpostavitev skladnosti artikla (popravilo ali zamenjava);

 • zahteva znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.

Da bi se vzpostavila skladnost artikla, potrošniku ponudnik omogoča, da izbere med popravilom artikla ali zamenjavo artikla z novim artiklom.

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova jamčevalnih zahtevkov, če o napaki obvesti ponudnika v zakonsko določenem roku. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančno opisati napako in ponudniku omogočiti, da artikel pregleda.

Zahtevek iz naslova jamstva ne obstaja pri pomanjkljivostih, ki jih je povzročil potrošnik. Med pomanjkljivosti, ki jih je povzročil potrošnik, spadajo še posebej, vendar ne izključno:

 • škoda zaradi posega tretje osebe,

 • nepravilna uporaba,

 • mehanske poškodbe,

 • napačno upravljanje ali nedovoljeni poskusi popravil lastnika ali tretje osebe.

Potrošnik lahko zahteva, da v razumnem roku od trenutka, ko obvesti ponudnika o neskladnosti artikla, pri čemer rok ni daljši od 30 dni, ponudnik brezplačno vzpostavi skladnost artikla brez znatnih nevšečnosti za potrošnika, pri čemer se upoštevata zlasti narava artikla in namen, za katerega potrošnik artikel potrebuje. Rok se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšanega roka se upoštevajo narava in kompleksnost artikla, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje ponudnik obvesti potrošnika pred potekom 30-dnevnega roka.

Potrošnik ima pravico uveljavljati zahtevek za neskladnost artikla v roku dveh mesecev, ko je bila neskladnost ugotovljena. O morebitni neskladnosti mora obvestiti ponudnika in mu omogočiti pregled artikla. Če je obstoj neskladnosti artikla sporen, ponudnik o tem pisno obvesti potrošnika v osmih dneh od prejema jamčevalnega zahtevka potrošnika. Obvestilo o neskladnosti lahko potrošnik sporoči osebno ali ga pošlje na e-naslov. Če potrošnik odstopi od pogodbe zaradi neskladnosti artikla, bo ponudnik izvedel vrnitev plačanega zneska nemudoma, najkasneje pa v roku 8 dni po prejemu artikla ali dokazila, da je potrošnik artikel poslal nazaj. Artikel lahko potrošnik vrne na naslov: BTC, d. d., PE BTC City, Grška ulica 3, 1000 Ljubljana.

Ponudnik odgovarja za neskladnost artikla v skladu z določbami civilnega prava. Za potrošnike veljajo določila zakonodaje na področju varstva potrošnikov, tudi če odstopajo od v nadaljevanju navedenih pravil. Ponudnik ne odgovarja za neskladnost artikla, ki se pokaže po tem, ko mineta dve leti od dneva nakupa.

Pritožbe in reklamacije glede neskladnosti artiklov lahko potrošnik sporoči neposredno ob prevzemu artikla dostavljavcu, kot tudi kasneje na e-naslov [email protected] ali osebno na Info točki, Dvorana A, BTC City Ljubljana, v delovnem času, navedenem na www.btc-city.com.

10.2. Neskladnost digitalne vsebine

Digitalna vsebina ali storitev je skladna s pogodbo o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve, kadar:

 • ustreza opisu, količini in kakovosti ter ima funkcionalnost, združljivost, interoperabilnost in druge lastnosti, kot je dogovorjeno v pogodbi o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve;

 • je primerna za poseben namen, za katerega jo potrošnik potrebuje in s katerim je potrošnik seznanil podjetje najpozneje ob sklenitvi pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve, podjetje pa je s tem soglašalo;

 • je dobavljena skupaj z vsemi dodatki, navodili, vključno z navodili za namestitev, in s pomočjo strankam, kot je dogovorjeno v pogodbi o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve, in

 • je posodobljena, kot je določeno v pogodbi o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve.

Potrošnik lahko v primeru neskladnosti digitalne vsebine ali digitalne storitve:

 • zahteva vzpostavitev skladnosti digitalne vsebine ali digitalne storitve,

 • zahteva sorazmerno znižanje kupnine ali

 • odstopi od pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve.

Navedene pravice potrošnika prenehajo v dveh letih od dneva, ko je potrošnik o neskladnosti digitalne vsebine ali digitalne storitve obvestil ponudnika.

10.2.1. Odstop od pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve

Če ponudnik ne dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve, ga mora potrošnik pozvati k dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve. Če kljub pozivu potrošnika digitalne vsebine ali digitalne storitve ponudnik ne dobavi brez nepotrebnega odlašanja ali v dodatnem roku, za katerega se izrecno dogovori s potrošnikom, lahko potrošnik odstopi od pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve.

Ne glede na zapisano v prejšnjem odstavku pa lahko potrošnik takoj odstopi od pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve, če:

 • ponudnik izjavi ali je iz okoliščin očitno, da ne bo dobavil digitalne vsebine ali digitalne storitve;

 • se ponudnik s potrošnikom dogovori ali je iz okoliščin ob sklenitvi pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve očitno, da je v pogodbi o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve dogovorjen čas dobave bistven za potrošnika, ponudnik pa digitalne vsebine ali digitalne storitve ne dobavi do tega časa ali v tem času.

Če potrošnik odstopi od pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve, ponudnik potrošniku vrne vsa opravljena plačila v skladu s pogodbo o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve. V primeru potrošnikovega uveljavljanja zahtevka za sorazmerno znižanje kupnine ali za odstop od pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve ponudnik vrne potrošniku prejeta plačila brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v 14 dneh od dneva uveljavljanja zahtevka do sorazmernega znižanja kupnine ali do odstopa od pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve. Ponudnik potrošniku ne zaračuna nobenih stroškov za povrnitev prejetih plačil.

Po odstopu od pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve se potrošnik vzdrži uporabe digitalne vsebine ali digitalne storitve in je ne daje na voljo tretjim osebam.

11. Varnost

Spletni nakup je popolnoma varen. Za to je poskrbljeno z vsemi najsodobnejšimi ukrepi za varovanje zaupnih podatkov. Prenos občutljivih osebnih in transakcijskih podatkov v Spletni trgovini se izvaja v varnem načinu s pomočjo protokola SSL (Secure Sockets Layer). Podatki se kodirajo in se na ponudnikov strežnik prenašajo v zaščiteni obliki. Sistem tako preprečuje, da bi kdo prestregel osebne in transakcijske podatke, ki jih kupci pošiljajo v Spletno trgovino.

Za varne avtorizacije in transakcije s plačilnimi karticami in Flikom poskrbi 3D Secure 2.0 protokol oziroma drug način močne avtentikacije, ki ga določi izdajatelj plačilnega sredstva. Avtorizacije kartic in Flika se opravljajo v realnem času s takojšnjim preverjanjem podatkov v bančnem sistemu.

Varnost nakupa je zagotovljena tudi z upoštevanjem vseh veljavnih zakonskih obveznosti in priporočil.

Pri plačevanju s plačilno kartico sistem za izvedbo plačila kupca začasno preusmeri na posebno stran za plačevanje, kjer so vsi podatki še dodatno zaščiteni z uporabo tehnologije SSL.

Podatke, ki jih kupec vpiše za potrebe izvedbe nakupa ali pri registraciji, ponudnik skrbno hrani in jih v nobenem primeru ne posreduje kateri koli tretji osebi.

Vsi zaupni podatki, ki se prenašajo po internetu, so ustrezno kodirani, tako da ni možnosti, da bi jih lahko razbrala tretja oseba. V ta namen ponudnik za spletno prodajo uporablja tehnologijo SSL (Secure Sockets Layer) in 256-bitni kodirni ključ.

Pri plačevanju s kreditnimi in plačilnimi karticami ponudnik uporablja transakcijski sistem Bankart, tako da podatki o kreditni oz. plačilni kartici kupca po varni povezavi potujejo neposredno v avtorizacijski center Bankart in se v nobenem primeru ne shranjujejo v Spletni trgovini ponudnika.

Kupec lahko pri svojem ponudniku plačilnih kartic preveri, ali je omogočena funkcija za spletno plačevanje s kartico, ki jo želi uporabiti.

12. Politika zasebnosti Spletne trgovine BTC City

Ponudnik se zaveda pomembnosti varovanja osebnih podatkov, zato si vseskozi prizadeva za varnost osebnih podatkov in njihovo varno obdelavo.

Pri naročilu v Spletni trgovini mora kupec posredovati določene osebne podatke, ponudnik bo osebne podatke obdeloval skladno s Politiko zasebnosti, pri čemer se kupec s posredovanjem osebnih podatkov ob naročilu z obdelavo skladno s Politiko zasebnosti strinja.

12.1. Osebni podatki, ki se zbirajo

Za registracijo oziroma kreiranje uporabniškega računa Moj BTC City mora kupec kot obvezne posredovati svoje osebne podatke: ime, priimek, e-naslov, geslo, kot neobvezni podatek pa telefonsko številko.

Družba BTC bo obdelovala navedene podatke za naslednje namene:

 • kontaktiranje registriranega uporabnika za potrebe nemotenega izvajanja storitev, ki so predmet teh Pogojev poslovanja,

 • prijavo v uporabniški račun,

 • zagotavljanje artiklov in storitev, ki so predmet teh Pogojev poslovanja in sklenitve pogodbe z registriranim uporabnikom.

V zvezi z izvedbo registracije uporabniškega računa BTC, d. d., obdeluje tudi strinjanje s temi Pogoji poslovanja in Politiko zasebnosti in bo podatke obdeloval le na podlagi pisne privolitve tudi za naslednje namene:

 • oblikovanje profilov registriranih uporabnikov za pripravo prilagojenih ponudb in storitev z uporabo e-naslova,

 • neposredno trženje glede ponudbe in storitev, akcijskih prodaj, ugodnosti in drugih sprememb oziroma novosti,

 • oblikovanje profilov registriranih uporabnikov za izvajanje tržnih raziskav o kakovosti artiklov in storitev ter potrebah po dodatnih artiklih in storitvah,

 • izvajanje in pregledovanje plačilnih transakcij, morebitnih neskladnosti pri izvrševanju plačil ter s tem povezanih zlorab in drugih kršitev teh Pogojev poslovanja.

 V primeru, ko kupec opravi nakup kot gost, mora ponudniku posredovati svoje osebne podatke: ime, priimek, telefonsko številko, naslov in kraj bivanja, e-naslov.

Družba BTC bo obdelovala navedene podatke za naslednje namene:

 • kontaktiranje za potrebe nemotenega izvajanja storitev, ki so predmet teh Pogojev poslovanja,

 • zagotavljanje artiklov oziroma storitev, ki so predmet teh Pogojev poslovanja in sklenitve pogodbe z gostom,

 • izvajanje in pregledovanje plačilnih transakcij, morebitnih neskladnosti pri izvrševanju plačil ter s tem povezanih zlorab in drugih kršitev teh Pogojev poslovanja.

13. Odveza odgovornosti

Vsebino, objavljeno v Spletni trgovini BTC City Shop, je dovoljeno uporabljati in reproducirati le v nekomercialne namene, pri čemer pa je treba ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih in sorodnih pravicah.

BTC, d. d., si bo prizadeval zagotavljati čim bolj ažurno in natančno vsebino Spletne trgovine, vendar ne prevzema nobene odgovornosti za njeno ažurnost in/ali natančnost, prav tako tudi ni odgovoren za občasno nedelovanje Spletne trgovine.

Uporabniki uporabljajo vso objavljeno vsebino na lastno odgovornost.

BTC, d. d., in katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi Spletne trgovine, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij v Spletni trgovini, ali za kakršne koli napake in pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Ta določba pa ne izključuje odgovornosti za škodo, ki je namenoma ali iz malomarnosti povzročena uporabniku, ki se skladno z zakonom, ki ureja pravice potrošnikov, šteje za potrošnika.

Za prikaz določenih funkcionalnosti se v Spletni trgovini uporablja neodvisne zunanje storitve in aplikacije. Za uporabo teh storitev veljajo pogoji uporabe zunanjih storitev, ki jih določa lastnik storitve ali aplikacije.

Objavljene fotografije in videoposnetki so simbolični in ne zagotavljajo lastnosti artikla.

Uporabnik je odgovoren za vse aktivnosti, opravljene z uporabo njegovega uporabniškega računa ali njegove e-pošte.

Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do tovrstnega dostopa prišlo, mora o tem nemudoma obvestiti ponudnika. Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi jo uporabnik utrpel zaradi nepooblaščene uporabe uporabniškega računa ali gesla, s katerim je registriran, ali zaradi nepooblaščene uporabe e-pošte uporabnika.

Uporabnik se zaveže, da bo Spletno trgovino uporabljal skladno s Pogoji poslovanja, da bo zagotavljal tajnost gesel ter upošteval pravila in obvestila, objavljena v Spletni trgovini https://www.shop.btc-city.com.

Ponudnik ne odgovarja za morebitne napake in škodo, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov in/ali drugega delovanja iz sfere uporabnika, npr. ob registraciji ali prijavi v Spletno trgovino.

BTC, d. d., si pridržuje pravico, da kadar koli brez predhodnega opozorila spremeni, doda ali odstrani vsebine, objavljene v Spletni trgovini. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost, pri čemer morajo poskrbeti tudi za ustrezno zaščito podatkov na svojem računalniku ali drugi tovrstni napravi.

13.1. Pritožbe in spori

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Po najboljših močeh se trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostavitve učinkovitega sistema obravnavanja pritožb. Kupec lahko ponudnika kontaktira prek spodaj navedenih kontaktnih podatkov prek telefona in/ali e-pošte ali se osebno zglasi na Info točki v Dvorani A, BTC City Ljubljana.

Kontaktni podatki:

Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju spora. To je tudi glavna ovira, da kupec ne sproži spora pred sodiščem. Zato si ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno oziroma z zunajsodno poravnavo; če to ne bi bilo mogoče, bo spore reševalo pristojno sodišče.

13.2. Zunajsodno reševanje potrošniških sporov – velja za potrošnike

Ponudnik za razmerje, izhajajoče iz teh Pogojev poslovanja, ne priznava izvajalcev zunajsodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnih za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil skladno z veljavno zakonodajo s področja zunajsodnega reševanja potrošniških sporov.

13.3. Platforma za spletno reševanje potrošniških sporov – velja za potrošnike

BTC, d. d., kot ponudnik, ki se ukvarja s spletno prodajo, objavlja e-povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo na e-povezavi: http://ec.europa.eu/odr.

13.4. Končne in prehodne določbe

Ponudnik si pridržuje pravico kadar koli spremeniti te Pogoje poslovanja. 
Vsakokrat veljavni Pogoji poslovanja so objavljeni na shop.btc-city.com/.

Uporabnik mora pred oddajo posameznega naročila preko Spletne trgovine Pogoje poslovanja prebrati in potrditi strinjanje z njihovo vsebino, sicer ne bo mogel izvesti nakupa oziroma oddati naročila.

Ti Pogoji poslovanja začnejo veljati in se uporabljati s septembrom 2023.

14. Kontakt

Za pridobitev dodatnih informacij lahko kupec preveri najbolj pogosta vprašanja in odgovore v Spletni trgovini https://www.shop.btc-city.com, na e-naslovu [email protected] ali prek telefona 01 585 22 22.

 

Obrazec za vračilo (pdf)

Za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje na tem spletnem mestu uporabljamo piškotke. Za več podrobnosti preberite politiko piškotkov.